Επιτροπή αξιολόγησης επαγγελματιών υγείας & φροντιστών

Η επιτροπή αποτελείται από κοινωνιολόγο-εγκληματολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και σύμβουλο εργασίας.

Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τον επαγγελματία, να εμβαθύνουμε στις γνώσεις του, στην προϋπηρεσία του, στις συστάσεις που διαθέτει και να συγκεντρώσουμε τα πιστοποιητικά που διαπιστώνουν την επάρκεια των προσόντων του. ( πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές, ταυτότητα ή άδεια παραμονής & διαβατήριο, ποινικό μητρώο )

Μέσα από την επαγγελματική συμβουλευτική διαπιστώνουμε εάν ο επαγγελματίας είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός εργασιακού περιβάλλοντος ή σε κατ οίκον υπηρεσίες. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με διερεύνηση του προσωπικού και του επαγγελματικού προφίλ του επαγγελματία.

 

Διερεύνηση προσωπικού & επαγγελματικού προφίλ

Η διερεύνηση των ατόμων που θα αποτελέσουν και μελλοντικούς συνεργάτες μας, επιτυγχάνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια, μεθοδικά, εξατομικευμένα και οργανωμένα.

Η διερεύνηση του επαγγελματικού προφίλ των υποψήφιων συνεργατών μας, επιτυγχάνονται κυρίως με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης. Οι διευρυμένες συνεντεύξεις, τα τεστ και τα ερωτηματολόγια επαγγελματικής αξιολόγησης είναι μερικές μόνο από τις έγκυρες και αξιόπιστες μεθόδους μας.

Μέσα από τις συγκεκριμένες μεθόδους αποκαλύπτονταιτα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των υποψηφίων, η ευσυνειδησία τουςη επαγγελματική ωριμότητά και ετοιμότητά τους, ο επαρκής ρόλος τους και η ικανότητα ανάληψης ευθυνών.

Η επαγγελματική αξιολόγηση των συνεργατών μας, αποτελεί μία από τις μεθόδους μας, κατά την οποία εκτιμώνται τα χαρακτηριστικά του ατόμου που σχετίζονται με την επαγγελματική του ανάπτυξη.

Κάνουμε λόγο για μια σύνθετη διαδικασία, όπου αναδύονται ικανότητες, δεξιότητες, αξίες και στάσεις του ατόμου.

Η διαγνωστική αξιολόγηση γίνεται πάντα σε προσωπικό επίπεδο, αναλύοντας επιπροσθέτως την επαγγελματική δεοντολογία, τη διαχείριση κρίσεων σε παλαιότερες προσωπικές εμπειρίες, καθώς και την αυτοαξιολόγηση.

 

Εμπεριστατωμένη εκπαίδευση επαγγελματιών

Η worklife * συνεκτιμά την δια βίου μάθηση και το αποδεικνύει μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών της.

Ένα από τα επιτακτικά μελήματά μας η διατήρηση ενός δικτύου συνεργατών, ικανών να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοβοηθιούνται. Να αποτελούν μία ομάδα, όπου το κάθε μέλος θα είναι σε θέση να μοιράζεται γνώσει, εμπειρίες και νέες επαγγελματικές μεθόδους.

Για την διερεύνηση των γνώσεων, αλλά την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ομάδες εκπαίδευσης συνεργατών.

Αυτές οι ομάδες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία επαγγελματικών θεμάτων και ζητημάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επί παραδείγματι και επιγραμματικά, στις ομάδες εκπαίδευσης που διοργανώνουμε αναλύονται: οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και των ηλικιωμένων, η ένταξη ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ανάπτυξη του αισθήματος της ενσυναίσθησης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συνεργατών μας. Τέτοιες δεξιότητες αποτελούν η διαχείριση κρίσεων, των προβλημάτων, του επαγγελματικού άγχους και του χρόνου και της επικοινωνίας.

 

Εποπτεία & έλεγχος στην εργασία

Ένα ακόμα πρωταρχικό μέλημα της worklife *, είναι και η εποπτεία και ο έλεγχος για τις παροχές και υπηρεσίες του συνεργάτη μας.

Γίνονται σε συνεννόηση με τον πελάτη μας, προγραμματισμένες επισκέψεις στο χώρο της εργασίας. Πιστεύουμε πως οι εν λόγω επισκέψεις είναι αναγκαίες και επιτακτικές για την συνεχή κάλυψη των αναγκών των αγαπημένων σας ατόμων. Ακόμη, επιτυγχάνεται η διατήρηση του επαγγελματισμού, της δεοντολογίας και των εργασιακών δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των συνεργατών μας.

Ο σκοπός της εποπτείας δεν είναι άλλος, εκτός από τη δημιουργία αίσθησης ασφάλειας και των δυο πλευρών, της υποστήριξης δηλαδή και του αγαπημένου σας ατόμου και του επαγγελματία υγείας ή φροντιστή.

Η ζυγαριά η δική μας είναι ακλόνητη και μεριμνά για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στο αγαπημένο σας άτομο, αλλά ταυτόχρονα και για τις καταλληλότερες συνθήκες εργασίας του κάθε συνεργάτη μας, ώστε να συνεχίσει να είναι πάντα αποδοτικός.

 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του αγαπημένου σας ατόμου

Η worklife *, μεριμνά και για την ψυχοκοινωνική φροντίδα και ευημερία των αγαπημένων σας ατόμων.

Κατόπιν πλήρους εξακρίβωσης και καταγραφής αναγκών των εξυπηρετούμενων, εύρεσης του κατάλληλου επαγγελματία για την ευρεία κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών τους, οδεύουμε και στη ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους.

Σε πλαίσια διαλόγου, αισθήματος εμπιστοσύνης βελτιώνουμε την συμβουλευτική σχέση, ενισχύουμε την αυτογνωσία και την αναγνώριση των συναισθημάτων τους, για την αποφυγή των αρνητικών .

Αέναη προσπάθειά μας η ενθάρρυνση, καθώς και ηκινητοποίηση για καθημερινές δραστηριότητες και η ψυχαγωγία και επιπρόσθετα η επανασύνδεση με την οικογένεια ή και με φίλους.

Η προσωπική εσωτερική ενδυνάμωση για την αντιμετώπιση δυσκολιών, η βοήθεια στην προσαρμογή νέων συνθηκών, ηαποδοχή προσωπικών ιδιαιτεροτήτων ή δυσλειτουργιών, η διαχείριση του πόνου και η προσπάθεια απάλυνσής του, όπως επίσης η προαγωγή αυτοβοήθειας σε όλα τα επίπεδα, συμβάλλουν αποφασιστικά στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

 

Αξιολογήσεις πελατών

Η worklife έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της!

Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία διεπιστημονική ομάδα με αξιόλογους επαγγελματίες και.. ανθρώπους! Με το πέρας της συνεργασίας οι πελάτες μας αξιολογούν την παροχή υπηρεσιών που έλαβαν από τον επαγγελματία υγείας ή φροντιστή με ειδικά εργαλεία αξιολόγησης.

Έτσι ο επαγγελματίας υγείας ή φροντιστής είτε λαμβάνει περαιτέρω εκπαίδευση εφόσον κριθεί πως χρειάζεται, είτε διακόπτουμε τη συνεργασία μαζί του διότι κρίνουμε πως δεν δύναται να ανταποκριθεί σε αυτό που η worklife προσδοκεί! Ποιοτικές υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κάλυψη της ανάγκης του.

Το ιδανικό προφίλ για εμάς είναι η ικανότητα του επαγγελματία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κάθε ανάγκης, η απαραίτητη γνώση που χρειάζεται να έχει και η σωστή συμπεριφορά προς το αγαπημένο σας πρόσωπο.

Η worklife είναι δίπλα σας να σας στηρίξει και να κάνουμε από κοινού το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για τη φροντίδα του αγαπημένου σας ατόμου!