ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 1: 1 Νοσηλευτική επίσκεψη την εβδομάδα διάρκειας μέχρι 2 ώρες Κόστος υπηρεσίας από 250€ το μήναΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2: 2 Νοσηλευτικές επισκέψεις την εβδομάδα διάρκειας μέχρι 2 ώρες Κόστος υπηρεσίας από 350€ το μήνα