Απασχόληση: Ο αριθμός των συνεδριών και η συχνότητα τους κατ οίκον καθορίζεται από την εκτίμηση του ψυχολόγου κατά την πρώτη επίσκεψη.